16 december, 2010

Delicious har gjort sitt

Twitter och bloggosfären bombarderas av uppgifterna att bokmärkestjänsten Delicious, ägd av Yahoo, kommer stängas. Nätnördarna drar efter andan och skriker av fasa, men det är ett helt rimligt beslut. Det finns helt enkelt ingen plats för en så daterad och stagnerad produkt som Delicious på webben idag.

Sök har ersatt behovet av bokmärket, menar jag i en lite längre post på TDH.me (på engelska, som vanligt). Behovet att bokmärka är inte detsamma idag, helt enkelt. Hade Delicious hängt med i utvecklingen ha läget varit ett annat, men det hjälper inte ett skvatt just nu.

Beklagar. Nu är det bara viktigt att de hängivna Delicious-användare kan få ut sina bokmärken på ett bra vis. Export till Google Bookmarks kanske, eller vad säger Yahoo om det?

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.