#WPMWP är klar, anpassas just nu till 3.2 #wpse

Äntligen. Webbpublicering med WordPress är klar och anpassas i detta nu till WordPress 3.2. Tanken är att få ut eboken veckan efter 3.2-lanseringen. Mer snart!

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!