Taggmolnet – vad bloggar jag om?

TaggmolnetSom bekant så är tdh.se uppdelad i olika huvudavdelningar (det är de som är länkade här till vänster), och sedan taggas varje post med olika taggar som beskriver den. Den här är exempelvis taggad med tdh.se och taggar för att det beskriver posten bäst.

Taggmolnet är en trevlig funktion. Det sammanställer alla taggarna från bloggen och spottar ut dem i en klump, alla länkade och i storleksrelation till varandra. Taggar som är stora i taggmolnet är alltså saker jag bloggat mycket om, medan mindre är mer sällan förekommande. Det är ett visuellt sätt att se vad som tas upp på bloggen. Du hittar taggmolnetarkivsidan.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!