Vinyl är inte framtiden – men där gör man i alla fall rätt

Vinyl, klassiskt värreNy Teknik uppmärksammar att vinylskivan säljer igen (via Beta Alfa). Här är faktiskt en punkt där skivindustrin tänker rätt.

– Gillar man musik vill man ha något som står fint i hyllan och som känns lite mer seriöst när man plockar fram det och kan läsa texterna på ett stort innerkonvolut. Man köper inte bara musiken, man köper lite mer, säger Peter Ejheden.

Precis. Så varför gör man inte så med CD:n? Det rimmar väl med min lösning, speciellt eftersom man redan tänker rätt med vinylen och skickar med lösenord till mp3-versioner, eller rentav en simpel CD att rippa. Vi insuper musik lite annorlunda idag. När till och med Amazon säljer vinylskivor och LP-spelare, det är väl en vink? Väx upp, skivindustri.