Svenska sidor

Sidorna härunder låg ursprungligen på TDH.se innan sammanslagningen. De är att betrakta som icke-aktuella och finns bara kvar av historiska skäl.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!