Smashing WordPress på portugisiska #wpse

Det här är kul. Smashing WordPress: Beyond the Blog ska översättas till portugisiska och ges ut i Brasilien, fick jag veta idag. Kontrakten är klappade och klara hälsar min förläggare.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!