Skånebloggars bloggtjänst slår igen

Skär i hjärtat, men det gick inte att rädda Skånebloggar efter att tidningarna lade ner projektet. Bloggtjänsten stänger den 20 oktober.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!