Positiva besked

Kan glatt meddela att de “förhandlingar” jag nämnde tidigare går framåt. En har gått så långt att det bara är kråkan på avtalet kvar, och förhoppningsvis sitter den där innan veckan är slut. Det betyder att det blir två bloggar i februari – en som går online den här veckan (det är nära nu), och en i slutet av februari, är tanken. Om allt klaffar med avtalet då, alltså.

Nio bloggar innan mars i så fall. Målet var tio innan sommaren, nu pekar allt på att vi klarar det i god tid. Bra, bra…

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!