Den 4 januari, 2023

Svenska Alcoholic Vodka tycker inte att du ska köpa deras dyra och ohälsosamma sprit… Rolig twist, 556 kr efter spritskattehöjningen, om du vill vara rebell.