Mobilapp eller webbsida?

Det finns en intressant post på The Brand Man om huruvida alla ska utveckla en mobilapp eller ej. Katarina Graffman resonerar kring beslutet och möjligheterna utifrån egna undersökningar. Slutsatsen blir följande:

Våra observationer tyder alltså på att människor fortfarande i stor utsträckning känner att de får ett större utbyte av en väl fungerande webbsajt än av en mobilapp.

Så klart. Men efter att ha läst posten så känner jag att det är viktigt att poängtera hur mobilapp och väl fungerande webbsajt inte på något sätt utesluter varandra. Jag skulle även vilja tillägga att en responsiv webbsajt borde komma före mobilapp på priolistan för majoriteten av webbarna där ute.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!