Min Wikipedia-sida tar form – tack!

Min Wikipedia-sida börjar ta form, fortsätt gärna fylla på och snygga till (källorna ser inte rätt ut just nu) så blir jag glad.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!