Mikrodatorn tillbaka

Fast nu är det en typisk datorsida av klassiskt snitt. Överklockning, datorlådor och triviagrunkor – är det ett framgångsrecept idag?

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!