Härliga reaktioner på ebok-sponsring

Det är glädjande att reaktionerna på min post om sponsring av WordPress-eboken har varit så positiva – ni är många som hört av er, stora som små aktörer, samt inte minst många som vill mikrosponsra. Tack! Mer ingående uppföljning efter den 10 september.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!