E-pliktslagen

KB ska arkivera alla digitala publikationer, precis som de ska spara pliktexemplaren av tryckta verk, från och med den 31 december 2014. Detta belyser DN i en artikel.

Problemet för KB är att det varje vecka samlas lika mycket digital information på nätet som man har bevarat i arkiven från hela 1800-talet. Från den 1 januari i år har KB därför fått nya förordningar som gör det möjligt att gallra i det digitala materialet. KB ska slippa arkivera material som ”inte har väsentligt värde för forskning eller bevarandet av det svenska kulturarvet eller för sådant som ändå bevaras för framtiden på ett betryggande sätt”.

Det här är skrämmande. Dels för att alla värderingar av vad som kan tänkas behöva sparas för eftervärlden ger mig en dålig smak i munnen, och dels för att det faktiskt bara handlar om datalagring. Lös det, eller stryk hela e-pliktslagen och ta fram något som faktiskt är hållbart.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!