Den digitala bokmomsen är nonsens

Jag ställer mig helt och fullt bakom Mattias Boströms initiativ mot den digitala bokmomsen, som är 25%. Pappersböcker har däremot bara 6% moms, men e-boken hanteras alltså annorlunda. Idiotiskt.

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!