Betalda bloggposter är olagliga

I alla fall om det inte framgår att de är betalda. Mattias Grundström på Konsumentverket pratar om utsuddade gränser mellan redaktionellt material och annonser, bland annat.

Och om bloggare skriver om en produkt mot betalning utan att berätta om det så bryter de mot lagen?
–Ja, det är ett brott mot marknadsföringslagen eftersom läsaren inte vet att det egentligen klassas som en annons.

Så sant så! Ju mer det här kommer ut, och trycks på så att det efterlevs, desto bättre. Reklam förtäckt som redaktionellt material är helt enkelt inte bra.

Fortsättningen är dock mindre uppmuntrande:

Är detta något som ökar just på bloggar?
–På bloggar kan vi tydligt se att dessa gränser suddas ut, på tidningar och tv är det mycket mer tydligt. Det finns en stor okunskap bland bloggare, det är bra att de upplyser, men finns det ett krav på motprestation från en motpart är det marknadsföring, man tar dessutom marknadsandelar från andra mediekanaler, så det finns också en illojal konkurrens i detta.

Självfallet stämmer det att det finns en okunskap om detta bland bloggarna. När en bloggare skriver en betald post så är det med andra ord inte säkert att bloggaren vet att det är olagligt, om än medveten om att det kanske inte är så hemskt etiskt. Vad man inte skall glömma, däremot, och som inte framgår här, är att printmedia på intet sätt är främmande för den här typen av förtäckt reklam.

Peka inte finger på bloggarna, KO, peka på alla som gör på det här viset! Jag skulle vilja påstå att många engagerade och dedikerade bloggare har en moralisk tröskel som är betydligt högre än många etablerade printjournalister. Man skall vare sig underskatta eller undervärdera vikten i att göra någonting för att man brinner för det, och hur långt det faktiskt är från att ta betalt för att sälja sin åsikt.

Just det, sälja sin åsikt – det är vad betalda bloggposter är.

I artikeln nämns även att man just nu har ett ärende mot Blondinbella AB. Det blir intressant att se om det blir något av det, eller om det rinner ut i sanden.

Fler bloggar om Konsumentverket och Blondinbella

Have you read <em>Haunted Futures</em> yet? cover

Have you read Haunted Futures yet?

I’ve got a story in the science fiction/near future anthology Haunted Futures, together with the likes of Warren Ellis and Tricia Sullivan. Check it out!