27 juni, 2011

#WPMWP är klar, anpassas just nu till 3.2 #wpse

Äntligen. Webbpublicering med WordPress är klar och anpassas i detta nu till WordPress 3.2. Tanken är att få ut eboken veckan efter 3.2-lanseringen. Mer snart!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.