28 november, 2012

WordPress.com, för kattbilderna

WordPress.com vet sannerligen var de ska satsa för att knappa in på Tumblr.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.