25 oktober, 2013

WordPress 3.7 är släppt #wpse

WordPress 3.7 är släppt, med största nyheten att WordPress nu kan uppdatera sig självt (till punktversioner i alla fall). Bra skit, uppdatera omedelbums!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.