23 januari, 2011

WordPress 3.1 RC3 ute, behöver hårdtestas #wpse

Äntligen är WordPress 3.1 RC3 ute, men med oroväckande stora förändringar för att vara i en RC-fas. Testa på!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.