2 januari, 2011

WordPress 3.1 RC2 finns ute, skarp lansering runt hörnet #wpse

WordPress 3.1 närmar sig, RC2 är ute nu. RC står för release candidate och är stegen precis innan den skarpa lanseringen, lite skarpare än betan kan man säga. Testa på egen risk.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.