9 februari, 2011

WordPress 3.0.5 och 3.1 RC4 #wpse

En dags resande gör mig mör. I alla fall, glöm inte uppdatera till WordPress 3.0.5 som lagar säkerhetshål, samt till RC4 av version 3.1 om du testkör WordPress 3.1.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.