26 augusti, 2010

Vem vill du höra prata på WordCamp Stockholm?

På Facebook håller vi på att lägga grunden till en wishlist på personer som ni vill höra prata på WordCamp Stockholm i slutet av oktober. Tyck till du med!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.