14 oktober, 2014

Var ligger du till på inkomstskalan?

Hur mycket tjänar du? Vänta, berätta inte för mig, kolla SVT Pejls sköna webbleksak, där du petar in din peng före skatt, och får se hur mycket mer eller mindre du tjänar än andra. Väl genomfört, om än kanske inte så hemskt intressant som sådant eftersom de som tjänar mycket tenderar vara medvetna om det, och de som tjänar lite är det än mer.

Datan kommer förstås från Skattemyndigheten:

Data som visas är den taxerade inkomsten (deklarationsuppgifter) för alla som deklarade 2013, dvs 2012 års inkomster för alla svenskar mellan 15-99 år. Inkomsterna är den taxerade inkomsten, dvs innan skatt, men efter alla avdrag som kan göras i deklarationen. Taxerad inkomst är både inkomst av tjänst – och inkomst av näringsverksamhet. Observera att även pension räknas som inkomst.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.