14 mars, 2008

Två fotogallerier från Japan uppladdade

Jag har laddat upp två fotogallerier från mitt Japan-besök: Osaka jyou samt Senrioka. Mycket nöje.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.