23 oktober, 2014

TkJ skriver om Tech Troopers

Tommy k Johansson, mer känd som TkJ, skriver om Tech Troopers och möjligheten att tjäna pengar på tjänsten för teknik-kunniga. Det är en bra vinkel, för här finns det faktiskt en möjlighet att dra in en hacka genom att agera support, något många av oss gör vare sig vi vill det eller ej redan.

För tydlighetens skull: Odd Alice är delägare i Tech Troopers, och jag sitter i styrelsen för ägandebolaget.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.