29 februari, 2008

Tionde Pakten-bloggen på måndag

Dags att slå igen för dagen, men inte förrän jag berättat att den tionde bloggen i nätverket Pakten lanseras på måndag. Som bekant var målet tio bloggar innan sommaren, men den 3 mars är ju aningen bättre, inte sant?

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.