26 juni, 2011

Tillbaka till MarsEdit #wpse

Föga förvånande använder jag WordPress för att driva TDH.se (och TDH.me med flera), och de senaste åren har jag förlitat mig på webbgränssnittet. MarsEdit 3 ändrade på det, nu kommer 70% av posterna därifrån. Bara så att ni vet.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.