7 mars, 2010

Testkör två saker

Jag testkör just nu två saker. Dels bildbehandlingsprogrammet Pixelmator, som flyter snabbt och bra på min MacBook Air, och dels Binero 2.0. Blir säkerligen poster framöver.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.