15 juli, 2015

Tech Troopers och Komplett i ehandelspressen

Eller på Ehandel.se i alla fall. Tech Troopers, som jag är inblandad i, nämns i deras lilla knäck om Kompletts satsning på support.

Komplett har även lanserat ett pilotprojekt tillsammans med Tech Troopers i Stockholm, ett serviceföretag byggt på crowdsourcing där teknikstudenter anlitas för serviceuppdrag. Det för att kunna erbjuda kunderna stöd och hjälp med produktfrågor. Bland annat genom hembesök för att göra installationer.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.