22 augusti, 2010

TDH, nu med fungerande e-post

Serverbyten och domänflyttar har ställt till det lite, så har du mejlat mig i helgen finns risken att brevet inte kom fram. Är det riktigt brådis så skicka igen, annars fritt fram att avvakta. Och så finns alltid Twitter med, förstås!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.