2 juli, 2011

Tackling Tumblr kommer i augusti

Men se där, en boklansering som blir tidigarelagd – den var ny! Min bok Tackling Tumblr dyker upp i Europa redan i augusti, och inte i september som tidigare var sagt. Mer här.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.