13 juli, 2011

Stalka mig på Google+

Om jag finns på Google+, det nya sociala nätverket från Google? Självklart!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.