17 januari, 2011

Smashing WordPress på portugisiska #wpse

Det här är kul. Smashing WordPress: Beyond the Blog ska översättas till portugisiska och ges ut i Brasilien, fick jag veta idag. Kontrakten är klappade och klara hälsar min förläggare.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.