26 september, 2011

Skånebloggars bloggtjänst slår igen

Skär i hjärtat, men det gick inte att rädda Skånebloggar efter att tidningarna lade ner projektet. Bloggtjänsten stänger den 20 oktober.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.