27 augusti, 2011

Några ord om reklamtidningen Roots

Som fenomen är reklamtidningen (som i reklam för något) Roots synnerligen intressant. Jag skriver några rader om det på Spelbloggen.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.