1 september, 2009

Mindpark-redesign på gång

Jocke säger det bäst:

Vi lade säkert tio minuter på att gå igenom förutsättningarna, varav halva mötestiden handlade om att välja kommande tema. Projektgruppen, tdh och jag alltså, nådde snabbt konsensus. Det känns massivt.

Det här blir kul!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.