3 mars, 2010

Min fansida på Facebook

Jag vet, det är aningen presumtivt, men det fanns tydligen ett behov så här är den: min fansida på Facebook. Den handlar enbart om mitt skrivande dock, och är helt på engelska – så inget att blanda ihop med min vanliga Facebookprofil eller den här bloggen för den delen.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.