15 april, 2009

Mikrodatorn tillbaka

Fast nu är det en typisk datorsida av klassiskt snitt. Överklockning, datorlådor och triviagrunkor – är det ett framgångsrecept idag?

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.