9 mars, 2011

Metrobloggarna räddade, kanske?

”En ny aktör” ska rädda Metrobloggen skriver Medievärlden. Vem är aktören och hur ska de rädda Metrobloggen? Om jag bloggade där skulle jag nog flytta trots allt.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.