21 mars, 2010

Mats Glaad behöver se sig om

I en krönika dömer Mats Glaad ut netbooken, och undrar varför man inte ser dem på tåget, fik och så vidare. Vi rör oss uppenbarligen inte i samma områden – de är välrepresenterade och här för att stanna ett bra tag till.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.