1 juni, 2010

Läs om Bloggmaskinen i Allt om iPhone #3

Lite självpimpage: i kommande Allt om iPhone #3 kan du läsa om Bloggmaskinen, av yours truly, bland mycket annat. Som iPad bland annat. Någon/några veckor bort bara!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.