15 juni, 2011

Jag skriver om WordPress-teman i Web Designer 184 #wpse

Om du verkligen vill stalka varenda litet ord jag skriver ska du köpa Web Designer nummer 184, för där finns det nio sidor om WordPress-teman signerat undertecknad. Mer om detta på TDH.me – det är trots på engelska!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.