5 november, 2008

Inga tillägg till FRA-lagen

Det verkar som att allt var för intet och FRA-lagen kommer genomföras vid årskiftet, helt utan tillägg. Först under nästa år kan det komma att bli förändringar. Beta Alfa sammanfattar bra. Mina åsikter om FRA-lagen är glasklara.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.