28 mars, 2008

Hyr film via bredband – ett underutvecklat fenomen i Sverige

Mikael Zackrisson sätter tummen på spiken i en krönika (förlåt, bloggpost) om SF Anytime, en tjänst som låter dig hyra film via nedladdning.

SF Anytime kräver för övrigt en PC med Windows på grund av att man använder Windows Media-plattformen (läs: DRM über alles). Man förklarar det så här:

Framför allt beror det på att krypteringen (Digital Rights Management, DRM) endast fungerar på en PC med Windows. Till Mac finns endast ett begränsat stöd för DRM (version 1), SF Anytime använder DRM 7. Våra filmleverantörer kräver minst DRM version 7.

Det är med andra ord inte bara SF Anytime som har problem med att anpassa sig till verkligheten, här ber man i princip alla de tusen och åter tusen nya MacBook-ägare att gå någon annanstans. Wilhelm Svenselius tar till hårdare ord.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.