7 september, 2010

Härliga reaktioner på ebok-sponsring

Det är glädjande att reaktionerna på min post om sponsring av WordPress-eboken har varit så positiva – ni är många som hört av er, stora som små aktörer, samt inte minst många som vill mikrosponsra. Tack! Mer ingående uppföljning efter den 10 september.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.