27 maj, 2013

Grattis WordPress, 10 år i dag #wpse

Stort grattis till WordPress, 10 år i dag! Kolla gärna om det finns en meetup i din närhet för att fira.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.