24 september, 2010

Google New är allt nytt kring Google

Det händer så mycket hos Google att de behöver lansera Google New för att sammanfatta det. Fokus, vad är det?

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.