16 september, 2011

Det här använder jag min iPad till

Vad använder jag egentligen min iPad till? Jag har skrivit drygt 3 400 ord om saken, komplett med länkar, på TDH.me.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.