20 september, 2010

Demokrati är en bra sak, trots allt

Det var val igår, det gick bra för SD och 95% av svenska folket är ledsna, arga och besvikna över det. Många uttrycker sin frustration på de sociala nätverken, vilket är helt i sin ordning, men tänk efter före, okej? Vi har demokrati i Sverige, och det är en bra sak. Även idag.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.